RW Fälgsyra 0,5L Kalkborttagare

Pris


RW Fälgsyra 0,5 Liter Kalkborttagare, duschväggar & badrum, Fälgrengöring. Kan spädas till 1 liter färdig avfettning. Pris för en flaska


Artikelnr: 55114
Standardlager: I Lager (16)

Mer information

Vad används Fälgsyra till?

Fälgsyran köps nu nästan uteslutande endast av kunder som använder produkten för att ta bort kalk från duschväggar och andra ytor. Medlet är i grunden en Fälgsyra som även kan användas för att rengöra fälgar, men produkten gör ett mycket bättre jobb som kalkborttagare i badrum e.t.c. Därför rekommenderar vi er istället att köpa Flygrostborttagaren eller Fälgkitet som ni ska göra ren ett par fälgar.

Rengöra duschväggar - gör så här!

Följ dessa steg när du ska rengöra duschväggar för bästa resultat:

  1. Spraya på medlet.
  2. Gnugga direkt med en kökssvamp.
  3. Spola av.

Funkar lika bra när du ska rengöra en duschkabin också.

Låt ALDRIG medlet torka in.

Fara: Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Innehåller: ALKOHOLER C9-C11, ETOXILERADE, <5% Nonjoniska tensider.

UFI: UFI: AKAD-J2UJ-1006-XPF5

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan