Försäljningsvillkor för nårdik Bilstereo Hifi Hemmabio AB. Här nedan kallad nårdik AB
 
Beställning
 - För att beställa skall du ha fyllt 18 år och myndig
 - Leverans sker inom Sverige.
 
Pris & frakt
 - Angivna priser är i svenska kronor och inkluderar gällande moms, f.n. 25%.
 - När du beställer ser du fraktkostnaden i Kassa. Fraktfritt när du beställer för minst 2490:-
 
Betalningssätt
 - Swish
 - Betalkort ansluten till Visa eller MasterCard
 - Direktbetalning via din bank. (Payson)
 - Faktura / Delbetalning (Payson)
 - Payson Villkor och kostnader HÄR eller https://nardik.se/sida/Villkor-FakturaDelbetalning
 
Säkerhet och SSL vid betalning
 - nårdik AB och dess partners använder  en säkerhetsstandard som kallas 3D-Secure. Det är en säkerhetsstandard som är framtagen av VISA och Mastercard för att säkerställa säkra betalningar över Internet. All information krypteras med 128-bitars SSL-kryptering vilket gör att ingen obehörig kan få ta del av dina kortuppgifter. nårdik AB och dess partner använder även SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via internet (eller andra nätverk). Företaget Netscape Communications har tagit fram och utvecklat SSL - protokollet som nu har blivit industristandard.
 - Ett protokoll är en uppsättning regler och procedurer om hur informationen (data) ska behandlas. SSL-protokollet behandlar data på flera olika sätt och "kastar om" informationen. Detta görs för att data inte ska vara läsbar under överföringen mellan de två datorerna, denna "omkastning" kallas kryptering. När data tas emot hos mottagaren ser SSL till att "sätta tillbaka" data i dess ursprungliga ordning, gör en kontroll på att avsändaren är korrekt (Server Authentication) och kontrollerar dessutom att data inte har blivit förändrad under överföringen (Message Integrity).
 - SSL använder digitala certifikat för att kontrollera sändare, mottagare eller både sändare och mottagare av dataöverföringen. Ett digitalt certifikat är det "verktyg" som används för att koppla informationen om en individ eller organisation till en så kallad "public key" (allmän nyckel) med två syften: Alla SSL-certifikat till internet handhas av företag som är certifierade certifikatskapare. Detta medför också att alla SSL-certifikat är unika och korrekt utfärdade. Alla som ansöker om SSL-certifikat måste styrka sin egen eller sin organisations identitet för att få köpa ett SSL-certifikat.
 
Leveranstid/Transportsätt
 - Leverans av lagerförd produkt sker senast nästkommande vardag.
 - Vid ev. leveransförsening meddelar vi detta.
 - Leveransen kan delas upp i flera kolli men endast en fraktavgift debiteras.
 - Har du beställt flera produkter där en eller flera produkter inte finns på lager sänder vi beställningen när den är komplett.
 - Leverans sker med Posten.
 - Leveranstiden med Postpaket är normalt 1-3 vardagar. Posten lämnar dock inte någon leveransgaranti för Postpaket.
 -
Vi förbehåller sig rätten att annullera hela eller delar av order. Dock aldrig utan att meddela dig detta i förväg.
 
Ångerrätt (Öppet köp)
 - Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 kalenderdagar från det att du mottagit varan. För att utnyttja ångerrätten ska produkten vara i väsentligen oförändrat skick, dvs. ej förstörd eller skadad, och bör skickas/lämnas tillbaka till oss tillsammans med den ursprungliga produktförpackningen med det specialgjorda inneremballaget. Varan ska vara komplett, vilket innebär att alla tillbehör såsom fjärrkontroll, bruksanvisning, batterier m.m. ska gå med i returen.
 - nårdik AB förbehåller sig rätten att göra avdrag på återbetalningen om en produkt returneras till oss och är skadad. Avdraget baseras på hur skadad produkten är.
 - Återbetalning (kreditering) senast 5 dagar efter att vi mottagit varan.
 - Kopia på kvitto eller faktura bör bifogas.
 - Ange gärna returorsak.
 - Vill du byta till annan vara ange då vad du vill byta till.
 - Vid retur meddela oss gärna i förväg.
 - Retur utan följesedel eller andra dokument lämnas utan åtgärd.
 
Ej hämtade paket
För ej  hämtade paket fakturerar vi den faktiska fraktkostnaden samt en hanteringsavgift på 100:-.
Falsk beställning polisanmäls.
 
IP nummer
Vid beställning förbehåller oss rätten att logga ditt IP nummer kopplat till din beställning.
 
Felleverans
Skulle vi av misstag leverera fel är vi mycket angelägen om att du meddelar detta till oss så snart som möjligt, så att vi får rätta till felet.
 
Transportskada
Skulle ditt paket vara skadat vid leverans skall du omgående anmäla detta till Postens utlämningsställe. Vid minsta misstanke om transportskada när du hämtar paketet skall du absolut öppna paketet på utlämningsstället tillsammans med utlämningsställets personal. Ta gärna foton på skadorna på paketet.
 
Reklamationsrätt
 - Du har 3 års reklamationsrätt för fabrikationsfel som köparen kan visa fanns vid leveransdatum.
 - Fel som du upptäcker skall anmälas snarast. Dock senast efter 2 månader.
 - Vid åberopande av reklamationsrätten måste alltid kopia på kvitto eller faktura bifogas. Sänd/bifoga kopia på kvitto eller faktura och behåll originalet.
 - Reklamationsrätt gäller i Sverige och för privatpersoner.
 - För en snabb behandling av kontakta oss info@nardik.se eller 0706 81 11 30 innan du sänder in något.
 
Garanti
 - Vi lämnar minst 1 års garanti på alla varor från försäljningsdatum avseende fabrikations och materialfel.
 - Garantin omfattar EJ fel som uppstått genom yttre påverkan, felaktigt handhavande eller ovarsamhet. Så som felaktig anslutning, fuktskador, rengöring av dam/smuts eller brända högtalare/slutsteg.
 - Garantin ersätter ej kostnader för montering, resor.
 - Vid åberopande av garantin skall kopia på kvitto eller faktura bifogas.
 - Insänd garanti service där inget fel kunnat konstateras debiteras en undersöknings avgift på minst 400:- + frakt.
 - Garantin gäller i Sverige och för privatpersoner.
 - För en snabb behandling av kontakta oss info@nardik.se eller 0706 81 11 30 innan du sänder in något.
 
Fel i publicering
Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, texter som tryckts/skrivits felaktigt på vår hemsida, i kataloger, på produkter eller i andra förekommande media. Vi reserverar oss även mot prisjusteringar (såsom förändrade priser från våra leverantörer, valutaförändringar), lagerförändringar och ev. tekniska fel i webbshoppen, browser eller server.
 
Rättelse, insyn och återkallelse
 -nårdik AB 556502-8858, Viktoriaesplanaden 5 , 89139 Örnsköldsvik, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är nårdik AB därför skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats.
 - nårdik AB är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller radera sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.
 - Länkar på den här sidan möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av nårdik AB och nårdik AB tar därför inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser eller innehållet i länkarna på sådana webbplatser. nårdik AB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av relevant information.
 
Personuppgifter
 - Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att nårdik AB lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna ge dig bra service.
 - Utan ditt medgivande lagras och används aldrig dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.
 - Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av nårdik AB. nårdik AB kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om nårdik AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande nårdik AB.
 
Om cookies
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, skickas den här cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information, som exempelvis vilket login namn du använder. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Din webbläsare måste acceptera cookies, annars kommer du inte att kunna lägga varor i din kundvagn. Hur du ställer in användningen av cookies beror på vilken webbläsare du använder. Mer om detta kan du hitta under information i din webbläsare.