RW Schampo m avrinnging 0,5L

Pris


RW Schampo med avrinning koncentrat. Utspädbar 3-5 korkar till en hink. Pris för en flaska 0,5 liter


Artikelnr: 55210
Standardlager: I Lager (27)

Varumärke

Gör Det Med RW

Mer information

Schampo som ger glans & vattenavrinning!

Schampo som lämnar efter sig en långvarig hydrofobisk yta och som gör att vattnet pärlar sig riktigt fint på lacken. Lämnar även en fin glans. Lång hållbarhet upp till flera månader. Klarar att avfettas flera gånger utan att effekten försvinner. Denna flaska räcker till flera tvättar. Prova dig fram för att hitta vilket blandningsförhållande som passar dig bäst. Torka helst bilen torr med en torkduk exklusiv efter avspolning av schampot för bäst glans. Kan både användas i tvätthink och i Foam lance.

 

Här följer våra egna doseringsråd. • Dosering tvätthink: 3-5 korkar schampo + vatten. • Dosering Foam lance: 15-25% Schampo i Foam lance behållaren, resten vatten.

 

Använd så här:

Schamponera ytan.

Spola sedan av.

FARA: Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontakt- linser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCEN- TRALEN. Innehåller: AMINOMODIFIERAD POLYDIMETYLSILOXAN, ISOTRIDEKANOL, ETOXILERAD, 1-PROPANAMINIUM, 3-AMINO-N-(KARBOXIMETYL) -N,N-DIMETYL-, N- (C8-18 (JÄMNT NUMRERADE) OCH C18 OMÄTTAD ACYL) DERIVAT., HYDROXIDER, INRE SALTER, 15-<30% Nonjoniska tensider, <5% Amfotera tensider.

UFI: 6HJ0-K0XF-V000-JQ6H

LADDA NED SÄKERHETSDATABLAD

Använd så här:
 1. Häll i 2-3 korkat med schampo i en hink med vatten.
 
 2. Schamponera ytan med en Bubble wash tvätthandske eller en tvättplatta.
 
3. Spola sedan av
 
Normal dosering
Dosering tvätthink: 3-5 korkar schampo + vatten
 
Dosering Foam lance: 15-25% Schampo i Foam lance behållaren, resten vatten.
  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan